نماز و امام جماعت و ولایت و مرجع تقلید و ولایت فقیه

(سطح اول: سطح شخصی)


1- چرا باید هر روز نماز بخونیم؟


2- چرا نماز واجب شد؟


3- چرا نماز در مسجد 40 سال عبادت بالاتر است؟


4- نماز در کدام مسجد با کدام امام جماعت؟


5- آیا نماز در هر مسجدی و پشت سر هر امام جماعتی 40 سال عبادت میاورد؟


6- آیا سلوک و زحمت های دنیایی و سلوک معنوی و مستحبات چیزی که حسی و ملموس باشد به ارمغان میاورد؟


7- بعد از چهل روز نماز در یک مسجدی که مومنین واقعی هستند شما چه احساسی دارید؟


8- بعد از سی روز نماز و روزه ماه رمضان حس خاصی پیدا میکنید؟


9- آیا احساس دوری و زشتی گناه یک امر ملموس است؟


(سطح دوم شخص در جامعه)


10- آیا اگر من احساس کردم دیگر عطشی برای دیدن دختر آرایش کرده ندارم و قلبم دختر محجوب میخواهد این احساس معنوی است؟


11- آیا قلبی که دختران و زنان محجوب و با عفت را میپسندد با قلبی که دنبال گناه و سو استفاده ازنعمت ها است یکی است؟


12- آیا دختری که به شدت به ظاهر خود اهمیت میدهد و زیباست و تمیز است و آرایش کرده است و قسمت هایی از بدن خود را در نمایش دیگران قرار میدهد اشکالی دارد؟


13- آیا کسی که خود را میپوشاند و در خانه تمیز است و با همسرش مهربان است بهتر است از زنی که برای همگان خود را زیبا میکند؟


14- آیا قلبی که خود را در راه هدایت خدا قرار میدهد راضی میشود جوانی با نگاه به بدن او گمراه شود و به زحمت بیافتد و شیطان از راه او بر دیگران نفوذ کند؟


15- آیا کسی که راه نفوذ را بر دیگران نمیبندد و وظیفه ی خود نمیداند که تلاش کند برای پاکی اجتماعی و دامن میزند به سبک زندگی غیراسلامی و غربی میتواند راه انسانیت را طی کند؟


16-آیا نهایت راهی که برای انسانیت برای مخلوق در نظر گرفتیم همین زندگی دنیاست؟


17-آیا ما امتحان نمیشویم و نباید خود را و جامعه را از گناه دور کنیم؟


18- آیا جوانی که به گناه میافتد و نیاز جنسی اش تحریک میشود میتواند در مسجد حضور پیدا کند؟

19- آیا کسی که چشمش به نامحرم میافتد و روی برمیگرداند میتواند در مسجد و نماز جماعت حضور پیدا کند؟


20- آیا دختری که خودش را در معرض دید دیگران بدون هیچ پوششی و عفتی قرار میدهد میتواند هنگام نماز حضور قلب داشته باشد؟


(سطح سوم:عقاید)


21- آیا حضور قلب در نماز اثری روی هفتاد سال زندگیش دارد؟


22- آیا کسی که هفتاد سال مواظبت کرده قلبش سالم تر نیست؟


23- آیا کسی که اسراف نمیکند با کسی که آب را غذا را و نعمت های دیگر را بی پروا هدر میدهد یکی است؟


24- آیا قلب انسان ها و عاطفه هایشان نعمت خدا نیست که برای شوهر و همسرشان آفریده شده است؟


25- آیا اگر من و شما قلب های دختران این سرزمین را به بهانه ی شناخت بشکنیم نعمت ها را اسراف نکرده ایم؟


26- آیا انسان اسراف کار به بهشت میرود؟ آیا در دنیا احساس آرامش دارد؟ آیا حرف حق بر قلبش اثر میگذارد؟


27- آیا کسی که هفتاد سال چشم چرانی کرده و به دختران زیادی دروغ گفته و سر کار گذاشته است عاقبت بخیر میشود؟


(سطح چهارم:زندگی ومعیشت و سبک زندگی) و تصمیمات و اهداف


28- آیا کسی که جستجو میکند با کسی که جستجو نمیکند یکی است؟


29- آیا کسی که جستجو میکند و مسجد خوب پیدا میکند و کنار مسجد به سختی خانه ای میخرد و با امام جماعت ارتباط قلبی برقرار میکند و خود را در مسیر علمی آن امام جماعت به تربیت الله میسپارد با کسی که این کارها را نمیکند یکی است؟


30- آیا اگر شما کسی را استاد اخلاق و دین خود قرار میدهید به فهم و شناخت او از دین اعتماد نمیکنید؟


31- آیا علم و اخلاق و دین این معلم اخلاق ناشی از فقه و فقاهت و اجتهاد نیست؟


32- آیا اجتهاد و فهم دین راهی بغیر از علم فقه دارد؟


(سطح پنجم: خانواده و کار و اجتماع)


33- آیا کسی که خرید و فروش میکند نیاز به دانستن قوانین اسلام در خرید و فروش دارد؟


34- آیا فروشنده برای خرید و فروش چند تا جنس نیاز به علم دارد ولی پدر خانه ندارد؟ مادر خانه ندارد؟


35- آیا ولی فقیه در منزل نباید پدر خانه باشد و آیا پدر خانه نیاز به فقه ندارد؟


36- آیا اسلام نگفته است که هر دو نفر یکی رهبر باشد؟


آیا اسلام ملاکی را مشخص نکرده است که بین دو نفر چه کسی ارجح است؟


37- آیا کسی که هم علم دارد و هم تقوا و پرهیزکاری اعلم و اعدل باشد نباید مدیر باشد؟


(سطح ششم: مدیریت)


38- آیا بین دو نفر اسلام مدیر تعیین کرده منظورش تیم سازی نبوده منظورش کار گروهی نبوده؟


39- آیا گذشت در کار تیمی و انتخاب همتیمی و اعتماد به مدیر گروه سیر و سلوک نیست؟


(سطح هفتم: مذهب)


40- آیا انتخاب مرجع تقلید استانداردی ندارد؟


41- آیا درباره ی پیچیدگی هایی که اسلام وضع کرده برای انتخاب مرجع تقلید تحقیق کرده اید؟


42- آیا همان پیچیدگی برای انتخاب مدیر و همسر و مدرسه ی فرزند و استاد اخلاق و متنی که میخوانیم و کتابی که میخریم وجود ندارد؟


43- آیا ملاحظات مربوط به انتخاب همسر و دوست و همراه و رفیق در دنیا و آخرت ما اثر ندارد؟


44- آیا هر کسی هر مرجع تقلیدی که دوست داشت را میتواند انتخاب کند؟


(سطح هشتم: جامعه و مملکت و کشور و جهان)


45- آیا مدیر جامعه را اسلام رها کرده و فقط مشخصات دوست و همسر را تعیین کرده؟


46- آیا سیاست جامعه و حاکم روی تربیت ما اثر ندارد ولی دوست و همسر فقط تاثیر دارد؟


47- آیا نباید اعلم ترین و با تقوا ترین و عادل ترین شخص حاکم جامعه باشه؟


48- آیا برای خرید و فروش فقه لازم است اما برای اداره ی جامعه فقه اسلامی لازم نیست؟


49- آیا فقه اسلامی چیزی غیر از اجتهاد نبی اکرم در اداره ی جامعه است؟


50- آیا اگر مرجع تقلید میتواند از روی سیره و حدیث و قرآن در احکام ظاهری دین اجتهاد کند زمام دار جامعه و حاکم نباید افقه الناس باشد


51- آیا سوال های بالا همه اثبات ولی فقیه نیست؟

/ 0 نظر / 90 بازدید