انگیزه به همراه هدف صحیح ملی

من یادم میاد که یه دفعه آقا داشتند سخنرانی می کردند و فرمودند: یک زمانی ما با بیگانگان جنگیدیم و دفاع مان مقدس بود و حالا باید در سنگر های علمی جان مان را همانند شهید فدا کنیم و از آن روز تصمیم من این شد که قربت الی الله به دستور اولی الامر توجه کنم تا بتوانم شاید او را در این مسئولیت خطیر همراهی کنم.

این یکی از تاثیر های ولایت است. ایشالا خدا بخواد و با کمک این نفس مسیحا همه ی جوانان ما تشویق شوند و بدانند که شهادت انواع گوناگون دارد. امام می فرمودند جنگ تمام شد اما روح شهادت هیچ وقت از بین نمی رود و می بینیم که تبدیل شده به پتانسیلی که ایران را قرار است ایرانی بسازد.

ایرانی ای که گرفتار بت غرب نشد، ایرانی ای که گرفتار زرق و برق غرب نشد ایرانی ای که ایستاد و سختی کشید و تن به خوشی های ظاهری دنیا نداد. تن به لذت زودگذر نداد. و همانا فان حزب الله هم الغالبون

ولایت فقاهت و عدالت، با اسلام شناسی صحیح و جهاد در جبهه های عقل علیه جهل پیروز است.

/ 0 نظر / 14 بازدید