ولایت فقیه

ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ مطلقه به چه معناست. دستورات نبی اکرم درباره ی ولایت فقیه چه بوده.

بهمن 98
1 پست
آذر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
دی 86
2 پست
مرداد 86
5 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
3 پست