آثار امور

برای استدلال کردن درباره ی یک موضوع ما باید از محاسن و خوبی ها و آثار اون مطلب صحبت کنیم.

آثار ولایت فقیه برای اهلش پوشیده نیست. یکی از چیز هایی که من به چشم خودم دیدم و تجربه کردم، رهبری ای بوده که در این سی سال دیده ایم، که ممکن است برای خوانندگان ملموس نباشد. مقایسه کنید با شاهان و پادشاهان. آنجا حکومت شخصی و حتی مخالفت با دستورات دینی دیده می شود ولی اینجا حکومت اسلامی است و دانشمندان فن فقه و دین نظارت کامل روی اعمال و هدایت و رهبری دارند. کسانی که مخالفت شدید دارند می گویند ظلم می شوند و بی نظمی است و بی قانونی. دلایلشان این است که چرا مردم بی نظمند. خب جواب این است که مردم خودشان را درست کنند. بی قانونی هم اگر هست باز باید ما خودمان را تصحیح کنیم. اگر ظلم است و رشوه است ما مردم هستیم که بهم ستم روا می داریم.

بله قصوری هست و اشکالاتی هست که رهبری هم خود قبول دارد که ما در حد ایده آل نیستم . باید همه وحدت را برقرار کنیم و کدورت ها را کنار بگذاریم و این حالت انتقادی و غیر منفعل را فعال و هدفمند کنیم. همه ی ما وظیفه داریم برای ساختن ایران تلاش کنیم.

رهبری ای که ما دیدیم، رهبری ای بوده که در تاریخ نمونه ی بازرش، فقط انبیا بوده اند. البته در حدی عالی تر و بهتر. اما از همانجایی که همه ی ما می دانیم،- چه تاریخی و آنچه که از قرآن به خاطر دارم-، انبیاء زیادی خصوصا انبیای بنی اسرائیل، توسط همین قوم، کشته و شهید شده اند. رهبری که مادیدیم آثارش

1.     کسانی بوده که از وطن دفاع کردند مثل همت و چمران

2.     کسانی بوده که الان دانشمندان هسته ای شدند که در زمان دانشگاهشان پیشنهاد های فراوانی بوده و هست مبنی بر رفتن از ایران و فقط بخاطر رهبری مانده اند.

3.     کسانی بوده مثل حاج آقای پناهیان که وظیفه شان را می شناسند و عمل می کنند.

  
نویسنده : صابر طباطبائی یزدی ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۸